VIRTOURsite.com /    Virtual Tours – Street View – Fotografi

Blog w/ Full Width

Virtuell rundtur 
 

Virtuell rundtur – Exempel

Priselist

 

Google Street View 
 

Jag är glad att bekräfta att jag är den officiellt rekommenderade fotografen från Google Street View! Vilka är fördelarna med att lägga till panoramafoton av din fastighet till Google Maps? Först och främst starkare marknadsföring – positionering i Googles sökmotorer, och det är vad internetkampanj / marknadsföring handlar om – strävar efter att vara högst upp på Google.com

Min Google-profil

Google Street View Trusted Photographer

Google Street View Trusted Photographer

Panoramafoto 360 
Porträtt / affärsfotografering 
360 Panoramafotos 
Bostadsfastigheter / arkitekturfotografering 

mer snart

Prislista

Cookies 

Cookies

Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

Cookies, kakor
www.VirTourSite.com webbplats använder cookies för att:
Komma ihåg dina val, t ex vald ort.
Komma ihåg om du svarat på formulär.
Följa annonsering i medier.
Ge underlag till statistik över hur webbplatsen används av besökarna.
För att undvika cookies kan du:
Undvika att svara på formulär.
Stänga av cookies i webbläsarens inställningar (viss funktionalitet begränsas).
Använda en webbläsare i inkognito-läge.
Rensa webbläsarens webbhistorik och cookies.

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter
www.VirTourSite.com/ Magdalena Woźniak behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden gentemot kunder och andra intressenter.

Så fort en personuppgift hanteras så kallas det att personuppgiften behandlas. Det kan vara att den samlas in, registreras, lagras, ändras eller raderas. Behandlingen av personuppgifterna utgår från de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen och innebär i korthet att vi alltid informerar registrerade personer om personuppgiftshanteringen, att vi har ett tydligt syfte med hanteringen, att vi bara samlar in de specifika uppgifter vi behöver för att uppnå syftet och att vi raderar uppgifterna när de inte längre behövs. Bara de som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete har tillgång till dem och vi skyddar personuppgifterna genom olika typer av säkerhetsåtgärder.

Kontakt